Publiczna Szkoła Podstawowaw Pilonie

REKRUTACJA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PILONIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 określa
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 24 marca 2017 roku.

Kryteria naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na rok szkolny 2017/2018 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określa
Uchwała Nr XXV/183/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 marca 2017 rokuRekrutacja do oddziału przedszkolnego - GRUPA dzieci 5-cio letnie
Druki dokumentów dla Rodziców dzieci do oddziału przedszkolnego

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDZKOLNEGO

 • POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - GRUPA dzieci 6-cio letnie
  Druki dokumentów dla Rodziców dzieci do oddziału przedszkolnego

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDZKOLNEGO

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 • POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


 • Rekrutacja do szkoły podstawowej – kl. I
  Druki dokumentów dla Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Pilonie

 • ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

 • POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

 • Druki dokumentów dla Rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Pilonie
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

 • POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ