Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

INFORMACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO


Dla rodziców w czasie kwarantanny  • Dzieci w czasie lęku przed koronawirusem


  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami


  • Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia „Równoważnia”