Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

KADRA

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Rokitasekretarz szkoły: Agnieszka Załuska


KADRA PEDAGOGICZNA

1. mgr Mirosława Bachanek
(nauczanie wczesnoszkolne, muzyka)

2. mgr Aleksandra Bałdyga
(wychowanie fizyczne, przyroda)

3. mgr Mariola Budkiewicz
(język polski, historia, WDŻ)

4. mgr Małgorzata Czajkowska
(matematyka, fizyka, doradztwo zawodowe)

5. mgr Alicja Konopko
(biologia, chemia, geografia)

6. mgr Olga Maczuga
(język rosyjski, bibilioteka szkolna)

7. mgr Hanna Milewska
(nauczanie wczesnoszkolne)

8. mgr Małgorzata Mościńska
(informatyka, pedagog szkolny)

9. mgr Patrycja Myśliwska
(język angielski)

10. mgr Beata Narloch
(urlop zdrowotny)

11. mgr Łukasz Pacholski
(historia)

12. mgr Monika Rokicka
(wychowanie przedszkolne, plastyka, technika)

13. mgr Edyta Rokita
(matematyka)

14. mgr Grażyna Rzymska - Kilian
(logopeda, religia)

PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Marzena Krzemińska
(woźna, pracownik obsługi)

2. Stanisława Malinowska
(kucharka)

3. Anna Piotrowska
(kucharka)

4. Barbara Rewińska
(pracownik obsługi)

5. Jarosław Stokłos
(konserwator)