Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

DOŻYWIANIE W SZKOLE


Opłaty płatne przelewem na konto szkoły do 10-go każdego miesiąca

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!

MARZEC 2020r.


uczniowie klas I-VIII (obiad) 55,00 zł

oddział przedszkolny (śniadanie + obiad) 110,00 zł

oddział przedszkolny (śniadanie + obiad + podwieczorek) 132,00 zł


OPŁATY ZA OBIADY

uczniów klas I – VIII


Stawka żywieniowa dla uczniów klas I – VIII wynosi: 2,50 zł za obiad

Numer konta odbiorcy: PKO BP S.A.
72 1020 1752 0000 0402 0228 6797
tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

OPŁATY

oddziały przedszkolne


Stawka żywieniowa dla oddziału przedszkolnego wynosi:
5,00 zł za śniadanie i obiad
6,00 zł za śniadanie, obiad i podwieczorek

Numer konta odbiorcy: PKO BP S.A.
37 1020 1752 0000 0602 0242 4778
tytułem: imię i nazwisko dziecka, miesiąc