Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

DOŻYWIANIE W SZKOLE


Opłaty płatne przelewem na konto szkoły do 20-go każdego miesiąca

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłat!


Potwierdzenie opłaty decyduje o korzystaniu ze stołówki szkolnej - brak opłaty za obiady wstrzymuje wydawanie posiłków.


Dofinansowanie GOPS: Posiłki otrzymają wyłącznie te dzieci, których nazwiska znajdą się na liście sporządzonej przez GOPS.


OPŁATY ZA OBIADY

uczniów klas I – VIII


Stawka żywieniowa dla uczniów klas I – VIII wynosi: 2,50 zł za obiad

Odpłatność za wyżywienie na konto bankowe

Numer konta odbiorcy: PKO BP S.A.
72 1020 1752 0000 0402 0228 6797


Odbiorca:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
Pilona 5
82-310 Elbląg 2


Tytułem:
imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

W przypadku przewidzianej nieobecności dziercka w szkole, rezygnację z obiadów można zgłosić przynajmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia. Dokładne informacje w Regulaminie stołówki szkolnej.

Regulamin stołówki szkolnej