Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie

ZARZĄDZENIEZarządzenie Nr 7/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w szkoleProcedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźnąProcedura zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie w związku z wystąpieniem covid-19 (od dnia 1 września 2020 roku)Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie w związku z wystąpieniem COVID-19 (od 1 września 2020 roku)
INFORMACJA


Informuję, że z dniem 25 maja 2020 r. szkoła wznawia swoją działalność w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 410) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 871).

Po zebraniu deklaracji od rodziców i braku uczniów do opieki do dnia 31 maja 2020 r. szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczych - wychowawczych.

W dniach 2,4,9 i 15 czerwca uczniowie kl. VIII korzystają z konsultacji w reżimie sanitarnym i z zastosowaniem procedur wprowadzonych zarządzeniem nr 5/2020 dyrektora szkoły z dn. 20 maja 2020 r.- załącznik nr 3

Rodzice, którzy chcą zadeklarować zapisanie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 1 czerwca 2020 r. muszą zastosować się do procedur wprowadzonych zarządzeniem nr 5/2020 dyrektora szkoły z dn. 20 maja 2020 r. załącznik nr 2ZARZĄDZENIEProcedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w PilonieProcedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji
w Publicznej Szkole Podstawowej w PilonieProcedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną
INFORMACJE DLA UCZNIÓW


Przerwa w zajęciach w szkole to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem.
Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi.
Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.
Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!


Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć, które możesz zrobić bez wychodzenia z domu

KLASY VIII - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
Powtórka online przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.
Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego,
o 15:00 - rozwiązania


JĘZYK POLSKI
Wskazówki dotyczące nauki języka polskiego i historii zostały wysłane przez dziennik.

Elektroniczne dyktanda online dla uczniów szkół podstawowych
Dyktanda online dla uczniów szkół podstawowych

JĘZYK ANGIELSKI

INFORMATYKA
Nauka programowania - Pixblocks
Nauka programowania - Scratch
Nauka programowania - Baltie

FIZYKA
Klasa 7 - Przeciążenie i niedociążenie w windzie
Klasa 8 - Fale dźwiękowe-dźwięk w kieliszkach

CHEMIA
Klasa 7 - Reakcja chemiczna a zjawisko fizyczne
Klasa 8 - Reakcja syntezy

MATEMATYKA
Klasa 4 - Działania pisemne

Klasa 6 - Liczby całkowite
Klasa 6 - liczby całkowite na osi liczbowej
Klasa 6 - Działania na ułamkach
Klasa 6 - Figury geometryczne

Klasa 7 - Działania na ułamkach
Klasa 7 - Liczby całkowite
Klasa 7 - liczby całkowite na osi liczbowej
Klasa 7 - Figury geometryczne

Matematyka dla uczniów szkół podstawowych - Matzoo

GEOGRAFIA

ZDALNE LEKCJE klasy I-VIII

MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Zajęcia dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie
będą zawieszone od dnia 12 do 25 marca 2020r.

12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole będą odbywały jedynie działania opiekuńcze dla uczniów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mogą zapewnić opieki (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

Dowóz zgodnie z harmonogramem w tych dwóch dniach.

Od 16 marca br. szkoła zostanie zamknięta.

Proszę śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej szkoły.

Ważne informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej


Dyrektor szkoły
Edyta Rokita