Młody Ekolog

Dziś odbyła się kolejna lekcja w ramach programu "Dzieci uczą rodziców" - tym razem zatytułowana "Młody ekolog". W czasie zajęć uczniowie poznali, a niektórzy utrwalali sobie, pojęcia ekologia, recykling, smog.
Dyskutowali nad potrzebą segregowania śmieci i dbałości o całą naszą planetę.
Trzeba przyznać, że teorię mają opanowaną...A co z praktyką?
To duże zadanie dla rodziców. Dzisiaj dzieci mają za zadanie podzielić się z bliskimi wiadomościami z zajęć.