Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

Hasło: Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności


Uczniowie klasy 3 wzięli udział w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych w ramach kampanii ZTU.
Głównym celem kampanii jest:
- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
- edukacja w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
- kształtowanie wśród uczniów umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.