Warsztaty w klasie I

„Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”

Uczniowie klasy 1 wzięli udział w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Głównym celem kampanii jest:
- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,
- edukacja w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,
- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
- kształtowanie wśród uczniów umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

Pierwszaki w czasie zajęć przekonali się, że nie ma nudy na co dzień, trzeba tylko coś fajnego sobie znaleźć do pracy lub zabawy ,aby się nie nudzić. Podawali różne przykłady, w jaki sposób można ciekawie spędzić wolny czas, niezależnie od pogody i pory roku. Wystarczy tylko CHCIEĆ!!! Podczas warsztatów przekonali się również, że każde z nich ma jakiś talent, czymś się interesuje, ma jakąś pasję.