WYCIECZKA DO LASU

25 kwietnia uczniowie klas II – VIII zapoznali się z przebiegiem ścieżki edukacyjnej „Leśne prawdy” nad jeziorem Pierzchalskim. Ścieżka prowadzi przez tereny leśne bogate w faunę i florę. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę przyrodniczą z tablic edukacyjnych i gier interaktywnych. Mieli również okazję zobaczyć kurhany – elementy kultu sprzed ponad 2500lat.

Okazją do zapoznania się z terenami leśnymi Nadleśnictwa Zaporowo był
Światowy Dzień Ziemi.