Wolontariusz Roku

Na początku roku szkolnego każdy uczeń mógł pobrać u Przewodniczącego RSU lub Opiekuna SU "Książeczkę wolontariusza" i dokumentować w niej bezinteresowne działania, np. na rzecz drugiego człowieka. Na początku czerwca "Książeczki" zostały zebrane, a działania szkolnych wolontariuszy podsumowane i ocenione (punktami w skali 1 - 3) przez specjalnie do tego powołaną Komisję. Największym wolontariuszem okazała się, znana z urokliwego zachowania i uczynności uczennica klasy VIII - Diana Tarnacka, która otrzymała aż 76 punktów! Dianie i jej Mamie serdecznie gratulujemy.