SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018
pod hasłem: AKCJA –SEGREGACJA – 2 x więcej, 2 x czyściej.

Aby uwiadomić uczniom, jak wielkim problemem jest stale rosnąca ilość odpadów i jak konieczna jest segregacja, przystąpiliśmy kolejny raz do akcji Sprzątanie Świata – Polska. Młodsze dzieci porządkowały teren wokół szkoły i tereny do niej przyległe, natomiast starsi uczniowie sprzątali wzdłuż drogi do Myślęcina. Finał akcji to zebrane worki śmieci i miło spędzony czas przy ognisku.