PASOWANIE NA UCZNIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PILONIE

Dnia 22 października 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Przed ślubowaniem dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Pięknie zaśpiewane piosenki, wyrecytowane wierszyki, koleżeństwo i współpraca w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Pocztem flagowym, w obecności grona pedagogicznego, rodziców i uczniów ze starszych klas, uczniowie klasy pierwszej ślubowali: „Być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją klasę i szkołę, a swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Następnie Pani Dyrektor Edyta Rokita dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając dużą, czerwoną kredką ramię każdego dziecka, co było wyrazem przyjęcia Go do uczniowskiej społeczności.
Po pasowaniu było mnóstwo życzeń i prezentów: pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, kuferki ze słodyczami i skarbonki od Rodziców, gry , książeczki, plany lekcji itd., zakupione z funduszu Rady Rodziców. Opiekun SKO wręczyła dzieciom książeczki SKO, zachęcając tym samym do systematycznego oszczędzania. Po części oficjalnej, w klasie czekał na uczniów słodki poczęstunek, przygotowany przez Rodziców.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne.