JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM

Wszyscy wiemy jak ważna i potrzebna w życiu jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Każdy człowiek może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż w rzeczywistości są to bardzo proste czynności. Dlatego też, od kilku lat w naszej szkole wdrażany jest program pod nazwą „JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM”, którego założenia i cele oparte są na ogólnopolskim programie „Ratujemy i uczymy ratować” realizowanym przez WOŚP. W tym roku szkolnym programem objęci są uczniowie klasy II. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.