Bal na Olimpie

Uczniowie klasy piątej potrafią już pracować metodą projektu, co udowodnili przygotowując inscenizację mitu o Syzyfie. Wprawdzie bal na Olimpie, podczas którego Syzyf podjadał nektar i popijał ambrozję, nie należał jeszcze do najbardziej udanych, ale... pierwsze koty za płoty...