30 kwietnia odbył się apel z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.
Najpierw odśpiewano cały hymn, "Mazurek Dąbrowskiego", i przypomniano kilka faktów historycznych związanych z wspomnianym świętem, później uczniowie klasy VI zaprezentowali inscenizację dotycząca wspomnianych świąt, a przede wszystkim okoliczności uchwalenia wspomnianej Ustawy Rządowej.