LET’S GO

Uczniowie klasy IV biorący udział w PROJEKCIE LET’S GO.

Dzieci doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach przyrody.